PŘERUŠENÍ SVOZU BIOODPADU V OBDOBÍ PROSINEC – BŘEZEN /

AVE Pražské komunální služby a.s. nám dnes oznámily, že vzhledem k námi zvolenému sezónnímu svozu bioodpadu z údržby pozemků bude na naší adrese poslední pravidelný svoz bioodpadu proveden v měsíci listopadu. Následně bude tento svoz obnoven v měsíci dubnu příštího roku.