"CHCI A MŮŽU..."

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE

OSOBNÍHO ROZVOJE

Mgr. Lenka Zvoničková

psycholožka

Mgr. Ilona Letfusová

terapeutka

Spojuje nás představa pevného stromu. 
Stejně jako strom zapustil své kořeny do země, aby získal stabilitu a čerpal živiny, i my hledáme oporu a zdroje ve svých profesích.
Tak jako strom zvětšuje svůj kmen, i my pracujeme samy na sobě, na svém osobním rozvoji.
Jako se stále rodí mladé větve stromu, i my získáváme dovednosti rozšiřováním svých znalostí.
Tak jako je strom prospěšný svému okolí, tak i my nabízíme pomoc druhým.

Zveme vás na prožitkové semináře osobního rozvoje, které vedou k znovunalezení a uzdravení vaší duše a těla, ke zkvalitnění života, vztahů a řešení diskomfortních situací. Naučíte se nebýt svými myšlenkami a pocity, ale být „sami sebou“. Vše je pouze na vás, vaší svobodné vůli… 
Kdo chce, může…

KDYŽ POZNÁM SEBE... UŽ NIKDY NEBUDU SAMA (SÁM)

aneb Cesta za poznáním svých zdrojů

14.10. (od 8:30 hod) - 15.10. (do 16 hod)

2023

Zlín, Gahurova 5265

prostory Kamarád Nenuda z.s.

Zveme vás na zážitkový a sebezkušenostní víkend pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o sobě, o svých zdrojích a možnostech, jak pracovat na změnách.
Představíme Vám část učení Virginie Satirové (psycholožka, terapeutka, rodinný poradce, autorka Modelu růstu) a jejího pohledu na osobnost.
Lidské „JÁ“ vnímala metaforicky jako jádro každého jedince stojícího v centru kruhu, který je rozdělen na osm částí.
Každou z částí se pokusíme prozkoumat, popsat. najít silná a slabá místa . Možná při tom nalezneme záhady a dosud neznámé informace.
Zjistíte, že žádná z osmi částí nemůže existovat samostatně, každá ovlivňuje ostatní, všechny však fungují v dynamické souhře.
Naučíte se o nich přemýšlet, vědomě je používat v každodenním životě. Získáte schopnost provádět si vlastní inventuru toho, jak to máte.
Budete mít nástroj, který vám pomůže řešit problémy.
Každá z našich částí nabízí nejen univerzální zdroje, ale hlavně ty individuální, které nám pomáhají v každodenním životě.
Jsou to především naše vlastnosti, dovednosti, schopnosti, způsoby zvládání všech situací. Mnohé používáme, na některé jsme zapomněli nebo o nich nevíme.
Zveme vás za poznáním svého „JÁ“ i částí, které jej obklopují – tělesné, intelektuální, emoční, smyslové, kontextové, výživové, vztahové, spirituální.
Zveme vás za hledáním odpovědí na otázky:
Jak žiji?
Kdo jsou lidé, kterými se obklopuji?
Jakou výživu si dopřávám? (tělesnou i mentální)
Jaké pocity chovám k sobě, ke druhým?
Jak se vztahuji ke svému tělu?
Jaké jsou mé myšlenky? Opakující se a stereotypní nebo si dovolím být kreativní?
Mám nějaká tabu?
Co si sám(a) dovoluji vidět, představovat si, snít?
Stejně důležitou náplní našeho sebezkušenostního víkendu bude práce s tělem.
Osvojíte si techniky kraniosakrální terapie, lymfatických masáží a energetická ošetření spoušťových bodů reflexní terapie.
Naučíme vás obtíže v těle popsat, oslovit příčinu bolesti a následně ji zharmonizovat a zvládnout.
Těšit se můžete na zážitkové techniky, práci s tělem, meditace. Každý si bude sám určovat tempo svého poznávání.
Náš seminář je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém osobním rozvoji. Je také vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesí (poradce, terapeuty, sociální pracovníky), kteří mohou získané dovednosti využít při své práci s klienty.

Vašimi průvodci budou

Mgr. Lenka Zvoničková

psycholog, poradce, terapeut

Mgr. Ilona Letfusová

terapeut, kraniosakrální terapeut, fyzioterapeut, lektor systemických konstelací

Reference

 „Silným zážitkem byly řízené meditace a sdílení ve skupině.“

Účastník semináře 

 „Uvítala bych i celý víkend, s přespáním.“

Účastník semináře 

 „Vizualizace, tvoření mi pomohlo k uvědomení si stavu věcí.“

Účastník semináře 

 „Jste moc prima a držím pěsti v dalších počinech.“

Účastník semináře 

 „Silným zážitkem pro mne bylo překonávání svých  hranic.“

Účastník semináře 

 „Jste skvělé, empatické. Ráda bych se zúčastnila dalšího kurzu. Bavilo mě to. Bezvadné byly relaxace mezi bloky. Díky za pěkný víkend.“

Účastník semináře 

 „Vše bylo super.“

Účastník semináře 

 „Rozšířil jsem si obzory.“

Účastník semináře 

 „Líbila se mi práce s tělem, relaxace, mandala.“

Účastník semináře 

Organizace semináře

V místě konání bude zajištěna káva, čaj, voda, drobné občerstvení.
Maximální počet účastníků je 16.
Po vyplnění přihlášky vám pošleme podrobnější informace.

Cena semináře: 4 200,-